Bill Gates a Microsoft

BASIC

Po lekturze egzemplarza czasopisma Popular Electronics ze stycznia 1975 roku, który przedstawiał na swoich łamach Altair 8800, Gates skontaktował się z firmą MITS, twórcą tego mikrokomputera i zawiadomił ich, że wraz z grupą znajomych pracuje nad interpreterem języka BASIC na tę platformę. W rzeczywistości, Gates i Allen nie posiadali mikrokomputera Altair i nie programowali na nim. Chcieli po prostu sprawdzić zainteresowanie firmy MITS tym tematem. Prezes firmy, Ed Roberts, w odpowiedzi zaprosił ich na próbną prezentację. W tej sytuacji w ciągu kilku tygodni stworzyli najpierw emulator Altaira, który uruchomili na minikomputerze, a potem napisali interpreter BASICa. Pokaz w siedzibie MITS w Albuquerque udał się, co poskutkowało podpisaniem przez programistów kontraktu z firmą na rozprowadzanie interpretera razem z mikrokomputerem pod nazwą Altair BASIC. Paul Allen został zatrudniony przez MITS, a Gates wziął urlop z Harvardu, aby z nim współpracować. Swoją powstałą w listopadzie spółkę osobową nazwali "Micro-soft" (kontaminacja angielskich słów microcomputer – mikrokomputer i software – oprogramowanie). W ciągu następnego roku łącznik zniknął z nazwy firmy i 26 listopada 1976 r. nazwa "Microsoft" została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych USA.

BASIC Microsoftu był popularny wśród komputerowych hobbystów, jednak Gates odkrył, iż wyciekła i była szeroko dystrybuowana wśród społeczeństwa jego wczesna kopia. W lutym 1976 roku Gates napisał Open Letter to Hobbyists w newsletterze MITS, twierdząc, iż MITS nie może kontynuować produkcji, dystrybucji i utrzymywania wysokiej jakości swoich produktów bez otrzymywania płatności. List ten nie był popularny wśród hobbystów, jednak Gates pozostał w swym przekonaniu, iż twórcy oprogramowania powinni żądać płatności. Pod koniec 1976 roku firma Microsoft uniezależniła się od MITS i w dalszym ciągu zajmowała się produkcją narzędzi programistycznych na różne systemy operacyjne.

W pierwszych latach istnienia Microsoftu wszyscy pracownicy mieli znaczny wpływ na działalność firmy. Gates zajmował się biznesową stroną działalności firmy, ale także nadal programował. Przez pierwsze 5 lat osobiście sprawdzał każdą linijkę kodu stworzoną przez firmę i często dokonywał w nim zmian, jeśli tylko uważał to za stosowne.

Partnerstwo z IBM

W 1980 IBM zwrócił się do Microsoftu z propozycją napisania interpretera BASICa dla planowanego komputera osobistego – IBM PC. Gdy przedstawiciele IBM wspomnieli, że poszukują także systemu operacyjnego, Gates skierował ich do firmy Digital Research (DRI), twórców szeroko stosowanego systemu operacyjnego CP/M. Negocjacje IBM z Digital Research przebiegały opornie i ostatecznie nie osiągnięto porozumienia licencyjnego. Przedstawiciel IBM Jack Sams wspomniał o tych trudnościach licencyjnych podczas następnego spotkania z Gatesem i polecił mu stworzenie akceptowalnego systemu operacyjnego. Gates postanowił wykorzystać 86-DOS, podobny do CP/M system operacyjny, stworzony przez Tima Patersona z firmy Seattle Computer Products i przeznaczony do sprzętu komputerowego podobnego do PC. Microsoft wykupił za 50.000 dolarów prawa do 86-DOS-a i zaadaptował go do użycia na komputerach osobistych. Gotowy produkt, nazwany MS-DOS, firma dostarczyła do IBM. Umowa licencyjna zawarta przez przedsiębiorstwa dawała IBM prawo do sprzedaży i rozwijania systemu pod nazwą PC-DOS. Gates nalegał, by umowa pozostawiała przy Microsofcie prawa majątkowe do systemu MS-DOS, ponieważ sądził, że inni producenci sprzętu komputerowego będą kopiować system IBM-a. Tak się stało i sprzedaż MS-DOSu sprawiła, że Microsoft stał się jednym z głównych graczy w tym sektorze rynku.

Strategia i zarządzanie

Od założenia Microsoftu w 1975 roku do 2006, Gates miał decydujący głos w strategii biznesowej firmy. Agresywnie dążył do poszerzenia zestawu produktów Microsoftu, a gdy Microsoft zyskiwał dominującą pozycję Gates zaciekle jej bronił. Wiele decyzji, które doprowadziły do oskarżeń o łamanie amerykańskiego prawa antymonopolowego w związku z praktykami biznesowymi Microsoftu miały akceptację Gatesa. W sprawie sądowej z 1998 roku Gates złożył zeznanie, które kilku dziennikarzy określiło jako wymijające.

Później Gates powiedział, że po prostu opierał się staraniom Boiesa, który miał błędnie odczytywać znaczenie jego wypowiedzi i działań. Pomimo zaprzeczeń Gatesa, sędzia orzekł, że Microsoft dopuścił się monopolizacji i niesprawiedliwej konkurencji, łamiąc tym samym ustawę Shermana.

Jako dyrektor, Gates regularnie spotykał się z wysokimi rangą kierownikami. Większość relacji z pierwszej ręki przedstawia go jako człowieka nieprzyjaznego, besztającego podwładnych za błędy dostrzeżone w ich strategiach biznesowych czy propozycje narażające długoterminowe interesy firmy na ryzyko. Według doniesień zwykł krzyczeć na pracowników nie pozwalając im kontynuować. Jego uwagi miały brzmieć "To najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem" i "Dlaczego po prostu nie zrezygnujesz i nie dołączysz do Korpusu Pokoju?" Gates jednak był także znany z wycofywania się ze swoich uwag, gdy spotykały się one ze szczerymi i bezpośrednimi odpowiedziami. Gdy podwładni zdawali się zwlekać, żartował: "Chcesz, bym zrobił to w weekend?"

Rola Gatesa w Microsofcie przez większość czasu była kierowniczo-wykonawcza. Jednakże na początku był aktywnym autorem oprogramowania. Oficjalnie nie znajdował się w zespole programistów od czasu prac nad TRS-80 Model 100, ale pisał kod aż do 1989.

15 czerwca 2006 Gates ogłosił, że przez najbliższe 2 lata będzie stopniowo wycofywał się z pełnionej przez siebie funkcji, by móc poświęcać więcej czasu na działalność dobroczynną. Swoje dotychczasowe obowiązki podzielił między Raya Ozzie, któremu powierzył codzienne zarządzanie firmą i Craiga Mundie, który zajął się długofalową strategią Microsoftu. Jedną z ostatnich inicjatyw Gatesa przed ogłoszeniem swojego odejścia było stworzenie w Microsofcie grupy zajmującej się oprogramowaniem dla robotów.

Historia systemu Windows

Powstanie systemu MS-DOS

W czerwcu 1980 roku Gates i Allen zatrudniają do pomocy w prowadzeniu firmy Steve’a Ballmera, kolegę Gatesa z czasów studiów na Harvardzie. W następnym miesiącu IBM proponuje firmie Microsoft udział w projekcie o kryptonimie „Szachy”. W odpowiedzi Microsoft koncentruje się na nowym systemie operacyjnym — oprogramowaniu, które służy do uruchamiania sprzętu komputera i zarządzania nim, a także wypełnia lukę między sprzętem komputera i programami, takimi jak edytor tekstu. Jest to fundament, na którym można uruchamiać programy komputerowe. Nowy system operacyjny nosi nazwę „MS-DOS”.

Gdy w 1981 roku komputer firmy IBM z systemem MS‑DOS zostaje wprowadzony na rynek, ludzie poznają całkiem nowy język. Wpisywanie „C:” i różnych tajemniczych poleceń stopniowo staje się częścią codziennej pracy. Użytkownicy odkrywają klawisz ukośnika odwrotnego (\).

System MS-DOS jest skuteczny, lecz dla wielu osób trudny do zrozumienia. Musi istnieć sposób na zbudowanie lepszego systemu operacyjnego.

Wprowadzenie systemu Windows 1.0

Microsoft pracuje nad pierwszą wersją nowego systemu operacyjnego. Jego nazwa kodowa to Interface Manager (Menedżer interfejsu). Ma to być nazwa ostateczna, lecz zwycięża nazwa Windows, ponieważ najlepiej opisuje pola, lub inaczej „okna” (ang. windows) obliczeniowe, które są podstawą nowego systemu. System Windows zapowiedziano w 1983 roku, lecz jego opracowanie zajęło trochę czasu. Sceptycy mówią, że jest to oprogramowanie typu „vaporware”.

20 listopada 1985 roku, dwa lata po pierwszej zapowiedzi, Windows 1.0 trafia na rynek. Teraz zamiast wpisywać polecenia systemu MS‑DOS, wystarczy poruszać myszą, aby wskazywać i klikać ekrany, inaczej nazywane „oknami”. Bill Gates mówi: „Jest to unikatowe oprogramowanie przeznaczone dla poważnych użytkowników komputerów…”.

Nowy system zawiera menu rozwijane, paski przewijania, ikony i okna dialogowe, które ułatwiają korzystanie z programów. Można przełączać się między programami bez konieczności zamykania i ponownego otwierania każdego z nich. Do systemu Windows 1.0 dołączono kilka programów, w tym program do zarządzania plikami systemu MS‑DOS, Paint, Windows Writer, Notatnik i Kalkulator, a także kalendarz, kartotekę i zegar pomocne w zarządzaniu codziennymi zajęciami. Zawiera on nawet grę — Reversi.

Windows 2.0–2.11— więcej okien, większa szybkość

9 grudnia 1987 roku Microsoft wprowadza na rynek system Windows 2.0 z ikonami pulpitu i rozszerzoną pamięcią. Dzięki udoskonalonej obsłudze grafiki umożliwia on nakładanie okien, sterowanie układem ekranu i korzystanie ze skrótów klawiaturowych w celu usprawnienia pracy. Niektórzy programiści na potrzeby tego wydania piszą pierwsze programy oparte na systemie Windows.

Windows 2.0 jest przeznaczony dla komputerów z procesorami Intel 286. Wkrótce po wprowadzeniu na rynek procesora Intel 386 zostaje wydany Windows/386, który korzysta z możliwości pamięci rozszerzonej tego procesora. Kolejne wersje systemu Windows zwiększają szybkość i łatwość korzystania z komputera oraz jego niezawodność.

W 1988 roku Microsoft osiąga najwyższą wielkość sprzedaży wśród producentów oprogramowania komputerowego z całego świata. Dla niektórych pracowników biurowych komputery zaczynają być częścią codziennego życia.

Windows 3.0

22 maja 1990 roku Microsoft wprowadza na rynek system Windows 3.0, a zaraz potem — w roku 1992 — Windows 3.1. Łączna sprzedaż tych dwóch wersji systemu w ciągu dwóch pierwszych lat wynosi 10 milionów kopii, co oznacza, że są to jak dotąd najpowszechniej używane wersje systemu Windows. Skala tego sukcesu powoduje, że Microsoft musi skorygować swoje wcześniejsze plany. Dzięki pamięci wirtualnej poprawia się wygląd grafiki. W 1990 roku system Windows zaczyna wyglądać jak jego współczesne wersje.

Windows jest teraz znacznie wydajniejszy, ma zaawansowaną grafikę z 16 kolorami i ulepszone ikony. Dzięki nowej fali komputerów z procesorami 386 Windows 3.0 staje się coraz bardziej popularny. Pełna obsługa procesorów Intel 386 zauważalnie poprawia szybkość działania programów. Windows 3.0 to pierwszy system zawierający takie narzędzia jak Menedżer programów, Menedżer plików i Menedżer wydruku.

Oprogramowanie Windows jest instalowane przy użyciu dyskietek kupowanych w dużych opakowaniach z ciężkimi podręcznikami użytkownika.

Popularność systemu Windows 3.0 wzrasta wraz z wydaniem nowego zestawu Windows Software Development Kit (SDK), który umożliwia programistom skoncentrowanie się na pisaniu programów zamiast na pisaniu sterowników urządzeń.

Windows jest coraz częściej używany w pracy i w domu, i zawiera gry takie jak Pasjans, Kierki i Saper. Reklama: „Teraz można używać niesamowitej mocy systemu Windows 3.0, aby się dobrze bawić”.

System Windows for Workgroups 3.11 wprowadza obsługę równorzędnej sieci domeny i grupy roboczej. Po raz pierwszy komputery stają się integralną częścią nowej, rozwijającej się technologii typu klient-serwer.

Windows NT

Wprowadzenie na rynek systemu 27 lipca 1993 roku jest ważnym krokiem dla firmy Microsoft: stanowi ukończenie projektu rozpoczętego w późnych latach 80., polegającego na zbudowaniu od podstaw nowego, zaawansowanego systemu operacyjnego. Podczas premiery tego systemu Bill Gates mówi: „Windows NT wprowadza zasadniczą zmianę w sposobie, w jaki firmy mogą zaspokajać potrzeby związane z komputeryzacją biznesu”.

Jednak w przeciwieństwie do systemu Windows 3.1 Windows NT 3.1 jest 32-bitowym systemem operacyjnym, dzięki czemu stanowi strategiczną platformę biznesową, która obsługuje nowoczesne programy inżynieryjne i naukowe.

Windows 95 — wiek dojrzały komputerów i Internetu

24 sierpnia 1995 roku Microsoft wprowadza na rynek system Windows 95, sprzedając rekordową liczbę 7 milionów kopii w ciągu pierwszych pięciu tygodni. Jest to najbardziej nagłośniona premiera produktu firmy Microsoft. Reklamy telewizyjne zawierają utwór „Start Me Up” zespołu The Rolling Stones oraz obrazy nowego przycisku Start. Informacja prasowa zaczyna się od słów: „Już jest”.

Rozpoczyna się era faksów, modemów, poczty e-mail, nowego świata online oraz olśniewających gier multimedialnych i oprogramowania edukacyjnego. Windows 95 ma wbudowany program do obsługi Internetu i sieci telefonicznych oraz udostępnia nowe możliwości technologii Plug and Play, która ułatwia instalację sprzętu i oprogramowania. 32-bitowe systemy operacyjne oferują również ulepszone możliwości multimedialne, bardziej zaawansowane funkcje przenośnego przetwarzania danych oraz zintegrowane funkcje sieciowe.

W chwili wprowadzenia na rynek systemu Windows 95 na około 80 procentach komputerów na całym świecie są zainstalowane wcześniejsze wersje systemów operacyjnych Windows i MS-DOS. Windows 95 jest uaktualnieniem tych systemów. Aby uruchomić system Windows 95, potrzebny jest komputer z procesorem 386DX lub lepszym (zalecany jest procesor 486) i przynajmniej 4 MB pamięci RAM (zalecane jest 8 MB pamięci RAM). Wersje uaktualnienia są dostępne zarówno na dyskietkach, jak i na płytach CD. Nowy system wydano w 12 językach.

W systemie Windows 95 po raz pierwszy pojawia się menu Start, pasek zadań oraz przyciski minimalizowania, maksymalizowania i zamykania w każdym oknie.

Windows 98

System Windows 98, wprowadzony na rynek 25 czerwca 1998 roku, jest pierwszą wersją systemu Windows zaprojektowaną specjalnie dla konsumentów. Komputery są powszechne w pracy i w domu. Powstaje coraz więcej kawiarenek internetowych, w których można skorzystać z Internetu. Windows 98 jest opisywany jako system operacyjny, dzięki któremu można „pracować i bawić się lepiej”.

Windows 98 ułatwia odnajdywanie informacji zarówno na komputerze, jak i w Internecie. Inne ulepszenia obejmują możliwość szybszego otwierania i zamykania programów oraz obsługę odczytywania dysków DVD oraz urządzeń USB. Kolejną innowacją jest pasek Szybkie uruchamianie, który pozwala na uruchamianie programów bez konieczności przeglądania menu Start lub pulpitu.

Windows Me

Przeznaczony do użytku na komputerach domowych system Windows Me oferuje wiele ulepszeń dotyczących muzyki, filmów i sieci domowych, a także większą niezawodność w porównaniu z poprzednimi wersjami.

Innowacje: funkcja Przywracanie systemu, która umożliwia przywrócenie konfiguracji oprogramowania komputera sprzed momentu wystąpienia problemu. Program Movie Maker dostarcza narzędzi do cyfrowego edytowania, zapisywania i udostępniania domowych filmów wideo. Dzięki technologiom programu Microsoft Windows Media Player 7 można odnajdywać, organizować i odtwarzać multimedia cyfrowe.

Windows 2000 Professional

Będąc więcej niż tylko uaktualnieniem systemu Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000 Professional został stworzony, aby zastąpić systemy Windows 95, Windows 98 i Windows NT Workstation 4.0 na wszystkich firmowych komputerach stacjonarnych i przenośnych. Opracowany na podstawie sprawdzonej bazy kodów systemu Windows NT Workstation 4.0 system Windows 2000 zawiera znaczne ulepszenia w zakresie niezawodności, łatwości użycia, zgodności z Internetem i mobilności.

Windows 2000 Professional upraszcza między innymi instalowanie sprzętu dzięki dodaniu funkcji obsługi wielu różnych nowych urządzeń typu Plug and Play, w tym zaawansowanych produktów sieciowych i bezprzewodowych, urządzeń USB, IEEE 1394 oraz urządzeń na podczerwień.

Windows XP — stabilny, użyteczny i szybki

25 października 2001 roku na rynku pojawia się Windows XP. Ma nowy, praktyczny interfejs oraz ujednolicone centrum usług pomocy i obsługi technicznej. Nowy system wydano w 25 językach. Od połowy lat siedemdziesiątych do momentu wydania systemu Windows XP na całym świecie sprzedano około miliarda komputerów PC.

Windows XP stanie się w nadchodzących latach jednym z najlepiej sprzedających się produktów firmy Microsoft. Jest on jednocześnie szybki i stabilny. Poruszanie się po menu Start, pasku zadań i Panelu sterowania jest bardziej intuicyjne. Świadomość użytkowników na temat wirusów komputerowych i hakerów wzrasta, lecz dzięki zapewnieniu aktualizacji zabezpieczeń w trybie online mają oni nieco mniej powodów do obaw. Konsumenci zaczynają rozumieć ostrzeżenia o podejrzanych załącznikach i wirusach. Kładzie się większy nacisk na pomoc i obsługę techniczną.

Windows XP Home Edition ma przejrzysty, uproszczony wygląd, który ułatwia dostęp do często używanych funkcji. Przeznaczony do użytku domowego system Windows XP zawiera takie ulepszenia jak Kreator konfiguracji sieci, programy Windows Media Player i Windows Movie Maker oraz rozszerzone możliwości w zakresie fotografii cyfrowej.

Windows XP Professional zapewnia komputerom solidne fundamenty systemu Windows 2000, większą niezawodność, ochronę i wydajność. Oprócz nowego wyglądu Windows 2000 Professional ma zaawansowane funkcje służące do pracy i użytku domowego, które obejmują obsługę pulpitu zdalnego, system szyfrowania plików, przywracanie systemu oraz zaawansowane funkcje sieciowe. Główne ulepszenia dla użytkowników mobilnych obejmują obsługę sieci bezprzewodowych w standardzie 802.1x, program Windows Messenger i pomoc zdalną.

Windows XP 64-bit Edition (2001 r.) jest pierwszym systemem operacyjnym firmy Microsoft dla 64-bitowych procesorów przeznaczonym do pracy z dużymi ilościami pamięci i projektami takimi jak filmowe efekty specjalne, animacje trójwymiarowe oraz programy inżynieryjne i naukowe.

Windows XP Media Center Edition (2002 r.) jest przeznaczony do użytku domowego i rozrywki. Umożliwia przeglądanie Internetu, oglądanie telewizji na żywo, odtwarzanie cyfrowej muzyki, filmów wideo oraz dysków DVD.

Windows XP Tablet PC Edition (2002 r.) realizuje wizję komputerów opartych na używaniu pióra. Komputery typu Tablet są wyposażone w pióro cyfrowe umożliwiające rozpoznawanie pisma ręcznego, co nie wyklucza jednak korzystania z myszy i klawiatury.

Windows Vista — inteligentne zabezpieczenia

System Windows Vista, z najlepszym wówczas pory systemem zabezpieczeń, wprowadzono na rynek w 2006 roku. Funkcja Kontrola konta użytkownika jest pomocna w zapobieganiu wprowadzania zmian na komputerze przez potencjalnie szkodliwe oprogramowanie. W systemie Windows Vista Ultimate szyfrowanie dysków funkcją BitLocker zapewnia lepszą ochronę danych na komputerze, co jest spowodowane wzrostem sprzedaży komputerów przenośnych i potrzeb w zakresie ich zabezpieczenia. Ulepszono w nim również program Windows Media Player, ponieważ coraz więcej osób traktuje swoje komputery jako centra multimediów cyfrowych. Można za jego pomocą oglądać telewizję, wyświetlać i wysyłać fotografie oraz edytować filmy wideo.

W systemie Windows Vista projekt graficzny odgrywa ważną rolę. Elementy takie jak pasek zadań i obramowanie okien mają całkiem nowy wygląd. Ponownie położono nacisk na funkcję wyszukiwania, która pomaga szybciej znajdować pliki na komputerze. System Windows Vista wydano w kilku wersjach, z których każda zawiera różną kombinację funkcji. Jest on dostępny w 35 językach. W systemie Windows Vista po raz pierwszy pojawił się nowo zaprojektowany przycisk Start.

Windows 7 introduces Windows Touch

Windows 7 został stworzony z myślą o świecie bezprzewodowym, którego era nastała pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Laptopy są już kupowane częściej niż komputery stacjonarne i powszechne jest korzystanie z Internetu za pośrednictwem publicznych punktów dostępu oraz prywatnych sieci domowych.

Windows 7 udostępnia nowe sposoby pracy z oknami, takie jak przyciąganie, wstrząsanie i wgląd, które poprawiają funkcjonalność i uatrakcyjniają korzystanie z interfejsu. Wprowadzona zostaje również technologia Windows Touch, umożliwiająca przeglądanie Internetu, przerzucanie zdjęć oraz otwieranie plików i folderów przy użyciu ekranu dotykowego.

System Windows 8 przedstawia aplikacje i kafelki

System Windows 8 został całkowicie przeobrażony od mikroukładu po interfejs użytkownika. Ten nowy interfejs można obsługiwać zarówno dotykowo, jak i za pomocą myszy i klawiatury. Urządzenie z tym systemem może służyć zarówno jako tablet do rozrywki, jak i komputer PC posiadający wszystkie funkcje niezbędne do pracy. System Windows 8 oferuje także udoskonalenia dobrze znanego pulpitu Windows — nowy pasek zadań i usprawnione zarządzanie plikami.

Windows 8 ma też ekran startowy z kafelkami, które łączą się z osobami, plikami, aplikacjami i stronami internetowymi. W centrum uwagi znajdują się aplikacje oraz nowe miejsce, z którego można je pobierać — Sklep Windows dostępny bezpośrednio na ekranie startowym.

Wraz z systemem Windows 8, Microsoft udostępnia system Windows RT, który działa na niektórych tabletach i komputerach. Windows RT został stworzony z myślą o płaskich urządzeniach i długim czasie pracy baterii. Umożliwia korzystanie z aplikacji pochodzących tylko ze Sklepu Windows. Ma również wbudowaną specjalną wersję pakietu Office zoptymalizowaną pod kątem ekranów dotykowych.

Windows 8.1 rozszerza wizję systemu Windows 8

System Windows 8.1 stanowi kolejny etap zrealizowanej w systemie Windows 8 wizji dostarczania zaawansowanej kolekcji aplikacji i łączności w chmurze na znakomitych urządzeniach; zawiera wszystkie docenione przez użytkowników funkcje Windows 8 i szereg udoskonaleń.

System Windows 8.1 wyrósł na gruncie wizji innowacji firmy Microsoft połączonej z opiniami klientów na temat systemu Windows 8, co zaowocowało wieloma udoskonaleniami i nowymi funkcjami. Należy do nich więcej możliwości personalizacji ekranu startowego z opcją synchronizacji na wszystkich urządzeniach, przechodzenie po uruchomieniu bezpośrednio na pulpit, funkcja inteligentnego wyszukiwania Bing przeszukująca komputer i Internet, przycisk Start do przechodzenia między pulpitem a ekranem startowym i wszechstronniejsze opcje wyświetlania na ekranie wielu aplikacji równocześnie. System jest wyposażony także w kilka nowych aplikacji takich jak Kuchnia Bing, Zdrowie i kondycja Bing oraz znakomite aplikacje użytkowe takie jak Lista lektur, Kalkulator i Alarmy. Wiele aplikacji znanych z systemu Windows 8 wróciło po ulepszeniach, dzięki czemu środowisko użytkownika oferuje jeszcze więcej możliwości.

Oprócz przedstawionych zmian, system Windows 8.1 nowe i ulepszone funkcje, takie jak Przyłączanie miejsca pracy i Foldery robocze, umożliwiające urządzeniom z systemem Windows łatwiejsze łączenie się z zasobami firmowymi.

Windows 10

Windows 10 ma pojawić się na rynku w 2015 roku, ale już dziś jest do pobrania dla deweloperów. Nowy system Microsoftu to następca raczej przeciętnie ocenianej "ósemki". Firma pod wodzą Satya Nadelli zmieniła nieco swoją politykę, co zaowocowało przyspieszeniem prac nad Windowsem 10. Główną przyczyną przeciętnych ocen Windowsa 8 wydaje się być chęć wyprzedzenia przez niego swoich czasów i narzucenia użytkownikom pewnych rozwiązań, do których nie są oni do końca przekonani. Windows 10 (a nie jak wcześniej sądzono Windows 9) w zamyśle ma połączyć oba te światy i być bardziej elastyczny, tak żeby spełnić oczekiwania zarówno osób podążających za nowinkami technicznymi, jak i tych bardziej konserwatywnych, które nie spieszą się zbytnio ze zmianami w sprzęcie i oprogramowaniu. Wszystko wskazuje na to, że prace idą w dobrym kierunku i sprawdzi się teoria mówiąca, że jedynie co drugi system Microsoftu jest udany.